Estudos

Estudos (23)

Para facilita-la lectura dos nove tomos de Adral e valora-la súa dimensión temática ofrécense aquí catro índices.

O 9 de novembro, luns, do ano 1959, os de “Pre” (universitario), no Instituto de Pontevedra, tiñamos clase con don Xosé Filgueira Valverde á primeira hora da mañá.

A elección de Xosé Filgueira Valverde como o escritor ao que o próximo ano dedicáraselle o Día das Letras Galegas xerou máis polémica fóra que dentro da Real Academia Galega.

A escolla de Filgueira polo plenario da RAG para o vindeiro Día das Letras colleume escribindo a introdución dun libro sobre golpe, guerra e ditadura que preparamos no noso grupo de investigación.

José Filgueira Valverde se sentía tan ligado a esta periódico que cuando celebró el 135 aniversario y publicó un especial conmemorativo, llamó al director para quejarse, porque no se le había pedido una colaboración.

En los veranos de C.O.U., y de primero de carrera, 1976 y 1977, con 16 y 17 años tuve la suerte de ser becario del Museo de Pontevedra. En él los chicos de 14 y 15 años, actuaban de guías y los un poco mayores, hacíamos tareas diversas de apoyo.

Páxina 3 de 4

Á Cultura Galega

Quixera lograr destas páxinas miñas que fixesen ao lector amar, por coñecer, os vellos oficios da nosa terra, si é que mira con desdén a quen os exercen, si é que pasa con indiferenza ante obras fillas do seu esforzo, móstrense na dignidade dos museos ou sáianlle ao paso no "trivium" aldeán, no feiral, na rúa, no porto...

Información de contacto

 contacto (@) filgueiravalverde.gal
 +34 646 082 658
 Rúa Benito Corbal 19
36001 Pontevedra

Síguenos