Índices dos nove tomos do Adral e 14 textos recomendados

Para facilita-la lectura dos nove tomos de Adral e valora-la súa dimensión temática ofrécense aquí catro índices.

O primeiro é un índice temático e nisto respectámo-la ordenación que o propio autor lle deu nas edicións publicadas en Ediciós do Castro entre 1979 (Adral) e 1996 (Noveno Adral).

O segundo índice é un índice de persoas. Anotamos aquí unicamente as persoas que directa ou indirectamente se mentan no propio título

O terceiro índice é un índice xeográfico de lugares. Anotamos aquí unicamente os lugares que directa ou indirectamente se mentan no propio título do Adral correspondente.

O cuarto índice é un índice alfabético de artigos.

Na vontade de mellorar estes índices, agradécese a comunicación de calquera deficiencia ou errata que unha lectura atenta poida detectar

Á Cultura Galega

Quixera lograr destas páxinas miñas que fixesen ao lector amar, por coñecer, os vellos oficios da nosa terra, si é que mira con desdén a quen os exercen, si é que pasa con indiferenza ante obras fillas do seu esforzo, móstrense na dignidade dos museos ou sáianlle ao paso no "trivium" aldeán, no feiral, na rúa, no porto...

Información de contacto

 contacto (@) filgueiravalverde.gal
 +34 646 082 658
 Rúa Benito Corbal 19
36001 Pontevedra

Síguenos